Divendres 3 de juliol, 21h

Dissabte 4 de juliol, 21h

tots els dies fotosketch final de DAVID JULIÀ