Divendres 30 de juny, 21h

Dissabte 1 de juliol, 21h

Dijous 6 de juliol, 21h

tots els dies fotosketch final de DAVID JULIÀ